ΣΤΗΡΙΞΕ ΜΑΣ

ΑΝΑΛΑΒΕ ΔΡΑΣΗ

Στήριξε τις προσπάθειές μας για την ενδυνάμωση των γυναικών και των νέων προσφύγων

Δεχόμαστε δωρεές από ιδιώτες ή οργανισμούς. Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες για οποιαδήποτε συνεισφορά! Για μια τακτική δωρεά ή οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη φοροαπαλλαγή, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@diversityunited.net

Text Field Example

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ COVID 19

Shipibo Spiritual Guides

Shipibo Spiritual Guides

Your donations made a difference in the health and nutritional conditions of the Shipibo Spiritual Guides during the pandemic.

Awajun & Wampis Women

Awajun & Wampis Women

Your donations supported the communities of the Awajun & Wampis women to buy food, medicine, and oxygen for the many affected.

Calypso Musicians

Calypso Musicians

Your support has been very valuable and has inspired and allowed them to continue making music, during these challenging times.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Ενίσχυση ευάλωτων κοινοτήτων μέσω συμμετοχικών έργων
για κοινωνική και κλιματική δικαιοσύνη
without
https://www.diversityunited.net/wp-content/themes/skudo/
https://www.diversityunited.net/el/
#FF005A
style5
paged
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ
/home/ir86b4byzwu6/public_html/diversityunited.net/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your e-mail
on
off

el