ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Εκπαίδευση για Ανάπτυξη

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα που βοηθούν τους ανθρώπους να αναπτύξουν στάσεις και δεξιότητες και να αποκτήσουν γνώσεις που τους επιτρέπουν να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση το δικό τους όφελος και των άλλων, και να εφαρμόζουν αυτές τις αποφάσεις στην πράξη. Σε βασικό επίπεδο, συνοδεύουμε τις κοινότητες στην υλοποίηση των βιώσιμων οραμάτων τους που στοχεύουν στην κοινωνική αλλαγή, την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας και της αδικίας.

Συμμετοχικός Βίντεο-Χορός & παράσταση με πρόσφυγες

Ανάπτυξη Ικανοτήτων Κοινότητας

Επικοινωνία για Ανάπτυξη

Δημιουργούμε συμμετοχικά εργαστήρια βίντεο ειδικά για ευάλωτες ομάδες (γυναίκες και νέους πρόσφυγες ή αυτόχθονες και φτωχούς πληθυσμούς). Σε ατομικό επίπεδο, οι συμμετέχοντες ανακτούν μέρος της αξιοπρέπειας, της αυτοεκτίμησης και της ελευθερίας τους.

Ως εργαλεία κοινοτικής ανάπτυξης, τα συμμετοχικά μας έργα ενθαρρύνουν και ενδυναμώνουν τις ευάλωτες κοινότητες να αναλάβουν συλλογική δράση. Η επιλογή είναι δική τους: να μοιραστούν τη γνώση, να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση, να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και να επηρεάσουν τους λήπτες αποφάσεων. Με τη συμμετοχή τους δημιουργούμε επίσης διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις που είναι ανοιχτές σε ευρύτερο κοινό (βιντεο-χορευτική παράσταση, βραδιά ποίησης, προβολή μικρού μήκους βίντεο, μουσικές συναυλίες, έκθεση τέχνης και χειροτεχνίας). 

Ενεργή Ιθαγένεια Χωρίς Αποκλεισμούς

Αναλαμβάνουμε Δράση

Συνεργαζόμαστε με όποιον ενδιαφέρεται για τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας, για να αναλάβουμε δράση προς όφελος της ευρύτερης κοινότητάς μας και του περιβάλλοντος μας. Καλούμε σε κοινή δράση τις ευάλωτες ενδυναμωμένες κοινότητες με τις οποίες έχουμε συνεργαστεί (πρόσφυγες, γυναίκες, νέους κ.λπ.) και ενεργούς πολίτες από την ευρύτερη κοινωνία, να προσφέρουν εθελοντικά και να συνεργαστούν, ενωμένοι, για έναν μεγαλύτερο σκοπό. Η κοινωνική ένταξη εν δράση!

Αναλαμβάνουμε Δράση Μαζί

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Ενίσχυση ευάλωτων κοινοτήτων μέσω συμμετοχικών έργων
για κοινωνική και κλιματική δικαιοσύνη
without
https://www.diversityunited.net/wp-content/themes/skudo/
https://www.diversityunited.net/el/
#FF005A
style5
paged
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ
/home/ir86b4byzwu6/public_html/diversityunited.net/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your e-mail
on
off

el