ΑΫΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Σχέδια διαφύλαξης και παροχή συμβουλών για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά

ΑΠΚ-Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

Συμβάλλουμε στη μελέτη, διάχυση, διατήρηση και αναζωογόνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδιαίτερα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Διευκολύνουμε τη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων, εμπειρογνωμόνων, ΜΚΟ, φορέων και οποιουδήποτε άλλου σχετικού κοινωνικού εταίρου.

Προσφέρουμε

Απογραφές άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Σχέδια διαφύλαξης και συγκεκριμένες μελέτες

Ονομαστικές Αμοιβές

Συμβουλευτική

Δραστηριότητες/υλικά διάχυσης

Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης

Στρατηγικές που περιλαμβάνουν την πολιτιστική κληρονομιά

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ & ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ & ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Τα σχέδια προστασίας είναι το εργαλείο για τη διασφάλιση της συνέχειας της ΑΠΚ. Η «προστασία» περιλαμβάνει την αναγνώριση, τεκμηρίωση, έρευνα, διατήρηση, προστασία, προώθηση, ενίσχυση, μετάδοση και αναζωογόνηση αυτής της κληρονομιάς.
Πραγματοποιούμε επίσης ειδικές μελέτες σχετικά με τις διάφορες πτυχές διαφύλαξης.

ΔΙΑΧΥΣΗ

ΔΙΑΧΥΣΗ

Διοργανώνουμε δραστηριότητες διάχυσης και διαλέξεις για την πολιτιστική κληρονομιά και την UNESCO.
Αναπτύσσουμε υλικά για τη διάχυση και την προβολή στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
Συμμετέχουμε σε εθνικά και διεθνή συνέδρια για την κοινοποίηση των δράσεων διασφάλισης της ΑΠΚπου πραγματοποιούνται στην Καταλονία.

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΣΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΣΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Η αναγνώριση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω απογραφών είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη διαφύλαξη. Μέλη της IPACIM συντόνισαν και πραγματοποίησαν τις επιτόπιες εργασίες για την απογραφή της ΑΠΚ στο Montseny, το πρώτο στην Καταλονία, που αναγνωρίζεται ως βέλτιστη πρακτική από την UNESCO.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Η Σύμβαση της UNESCO για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς περιλαμβάνει τρεις καταλόγους: τον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, τον Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που Χρειάζεται Επείγουσα Διαφύλαξη και το Μητρώο Βέλτιστων Πρακτικών Διασφάλισης. Οι ειδικοί μας συμμετείχαν άμεσα σε πολλές υποψηφιότητες σε αυτές τις λίστες.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η πολιτιστική κληρονομιά είναι ολοένα και περισσότερο παρούσα στις στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού. Αυτό αφορά ιδιαίτερα την ΑΠΚ ως εισόδημα, ανθρώπους που σχετίζονται με την κληρονομιά.
Οι εμπειρογνώμονες της IPACIM διοργάνωσαν τη Διεθνή Διάσκεψη για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Βαρκελώνη, 2012), πραγματοποίησαν μελέτη σχετικά με τη συμβολή της ΑΠΚ στη βιώσιμη ανάπτυξη στο Montseny Biosphere Reserve και συμμετείχαν στη «Συνάντηση εμπειρογνωμόνων για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και βιώσιμη ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο» που διοργανώθηκε από την UNESCO (Κωνσταντινούπολη, 2014).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η μεγάλη διεθνής εμπειρία των μελών μας, που παρακολουθούν τακτικά τις συνεδριάσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής Προστασίας Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, εξασφαλίζει τις καλύτερες συμβουλές για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, από γενικές πολιτικές έως συγκεκριμένες δράσεις μελέτης, προβολής, εκπαίδευσης και άλλες δράσεις.
Συμβουλεύουμε επίσης για άλλες αναγνωρίσεις της UNESCO, όπως το δίκτυο δημιουργικών πόλεων ή το Memory of the World.

Χρειάζεστε συμβουλευτική για ένα έργο ΑΠΚ;

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε το έργο σας

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Ενίσχυση ευάλωτων κοινοτήτων μέσω συμμετοχικών έργων
για κοινωνική και κλιματική δικαιοσύνη
without
https://www.diversityunited.net/wp-content/themes/skudo/
https://www.diversityunited.net/el/
#FF005A
style5
paged
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ
/home/ir86b4byzwu6/public_html/diversityunited.net/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your e-mail
on
off

el