ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Ενδυναμώνουμε ευπαθείς ομάδες μέσα από συμμετοχικές και δημιουργικές δράσεις για έναν καλύτερο και πιο συμπεριληπτικό κόσμο.

Όραμα

Η Diversity United πιστεύει στη δύναμη των ανθρώπων που είναι ενωμένοι προκειμένου να διαμορφώσουν ενεργά ένα γαλήνιο, βιώσιμο και συλλογικό παρόν και μέλλον, τόσο στη Γη μας όσο και στις κοινωνίες μας. Η αναγνώριση της κοινής μας ουσίας και της διασύνδεσής μας ως ανθρώπινων όντων πέρα από τις κοινωνικο-πολιτιστικές ποικιλομορφίες μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να επιφέρουμε κοινωνική αλλαγή.

Αποστολή

Αποστολή μας είναι η ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων, κυρίως γυναικών, νέων και παιδιών προσφύγων στην Αθήνα, αλλά και αυτόχθονων πληθυσμών εκτός Ελλάδας, μέσω συμμετοχικών και καλλιτεχνικών διαδικασιών, για έναν καλύτερο πιο συμπεριληπτικό κόσμο.

Η εστίασή μας χωρίζεται σε δύο αλληλένδετες στρατηγικές.
Πρώτον, στην εδνυνάμωση πικοιλόμορφων «αουτσάιντερ», συμπεριλαμβανομένων των μη προνομιούχων φυλετικά, πολιτισμικά, κοινωνικά, φύλου και ηλικίας, μέσω συμμετοχικών έργων τέχνης, για να τους ενσωματώσουν στο κύριο σώμα της κοινωνίας.
Δεύτερον, την αύξηση της ευαισθητοποίησης εντός της ίδιας της κοινωνίας με διάφορα διεπιστημονικά μέσα και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, για να διασφαλιστεί ότι γίνονται σεβαστά και ισότιμα αποδεκτά.

Με την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κατανόησης μέσω διαφόρων καλλιτεχνικών εκφράσεων, διευκολύνουμε την ενσωμάτωση των ενδυναμωμένων κοινοτήτων μας – συμπεριλαμβανομένων των εθνικών μειονοτήτων, των προσφύγων και των μεταναστών. Ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα τη συμμετοχή των γυναικών και των νέων, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή το υπόβαθρό τους. Προστατεύουμε και διαδίδουμε την άυλη πολιτιστική κληρονομιά των παραδοσιακών αυτόχθονων πληθυσμών και τους δίνουμε τη δυνατότητα ως κοινότητες να αναλαμβάνουν τις ενέργειες που αποφασίζουν. Αναδεικνύουμε τον μοναδικό βιώσιμο δεσμό τους με τη φύση ως βαθιές διδασκαλίες για τις σύγχρονες κοινωνίες μας.

Πως

Μέσω του πολιτισμού και της τέχνης, φιλοδοξούμε να αφυπνίσουμε τη συλλογική μας συνείδηση στην ταυτότητα που μας ενώνει ως παγκόσμια ανθρώπινη κοινότητα. Για να γίνει αυτό, δίνουμε φωνή στους μη προνομιούχους και τους αφήνουμε να αποφασίσουν για το μέλλον τους.

Αγωνιζόμαστε για τη συμμετοχή της κοινότητας και την ανάπτυξη ικανοτήτων της κοινότητας μέσω συμμετοχικών έργων που χρησιμοποιούν την τέχνη (βίντεο, τέχνη, χορός, μουσική, ποίηση, σωματικό θέατρο) ως οχήματα συναισθηματικής νοημοσύνης. Στοχεύουμε στους συμμετέχοντες να θεραπεύσουν, να εκφραστούν και να συνδεθούν. Ενδυναμώνουμε τα άτομα και τις κοινότητες με σκοπό να προσεγγίσουν τον κόσμο με τα καλλιτεχνικά τους ευρήματα, μοιραζόμενοι τις ιστορίες και τις απόψεις τους. Χρησιμοποιώντας στρατηγικές επικοινωνίας και κοινωνικής καινοτομίας, αναπτύσσουμε διαδραστικά έργα πολλαπλών μέσων που φέρνουν σε επαφή ευάλωτες κοινότητες με την υπόλοιπη κοινωνία, προωθώντας την αλληλεγγύη και τον κοινωνικό ακτιβισμό. Διοργανώνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις που προάγουν την κοινωνική ένταξη, επιτρέποντας ανταλλαγές μεταξύ κοινωνικά ή πολιτισμικά διαφορετικών ανθρώπων μέσω διαφόρων πλατφορμών και καλλιτεχνικών εκφράσεων.

Οι Δράσεις Μας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα που βοηθούν τους ανθρώπους να αναπτύξουν στάσεις και δεξιότητες και να αποκτήσουν γνώσεις που τους επιτρέπουν να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση το δικό τους όφελος και των άλλων, και να εφαρμόζουν αυτές τις αποφάσεις στην πράξη. Σε βασικό επίπεδο, συνοδεύουμε τις κοινότητες στην υλοποίηση των βιώσιμων οραμάτων τους που στοχεύουν στην κοινωνική αλλαγή, την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας και της αδικίας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Δημιουργούμε συμμετοχικά εργαστήρια βίντεο ειδικά για ευάλωτες ομάδες (γυναίκες και νέους πρόσφυγες ή αυτόχθονες και φτωχούς πληθυσμούς). Σε ατομικό επίπεδο, οι συμμετέχοντες ανακτούν μέρος της αξιοπρέπειας, της αυτοεκτίμησης και της ελευθερίας τους.
Ως εργαλεία κοινοτικής ανάπτυξης, εμπλέκουν και ενδυναμώνουν τις ευάλωτες κοινότητες να αναλάβουν τη συλλογική δράση που επιθυμούν. Με τη συμμετοχή τους δημιουργούμε και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις που είναι ανοιχτές σε ευρύτερο κοινό.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΔΡΑΣΗ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ

Συνεργαζόμαστε με όποιον ενδιαφέρεται για τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας, για να αναλάβουμε δράση προς όφελος της ευρύτερης κοινότητάς μας και του περιβάλλοντος μας. Καλούμε σε κοινή δράση τις ευάλωτες ενδυναμωμένες κοινότητες με τις οποίες έχουμε συνεργαστεί (πρόσφυγες, γυναίκες, νέους κ.λπ.) και ενεργούς πολίτες από την ευρύτερη κοινωνία, να προσφέρουν εθελοντικά και να συνεργαστούν, ενωμένοι, για έναν μεγαλύτερο σκοπό. Η κοινωνική ένταξη εν δράση!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ

Διοργανώνουμε ad hoc συμμετοχικά εργαστήρια βίντεο για οποιαδήποτε κοινότητα ή οργανισμό (μη κερδοσκοπικό, δημόσιο, ιδιωτικό) για την επίτευξη στόχων από κοινού. Δημιουργούμε επίσης εργαστήρια εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, ανοιχτά σε οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από την καταγωγή/το υπόβαθρό του. Από την ιστορία, μέχρι τα γυρίσματα, μέχρι την παραγωγή μετάδοσης, προσφέρουμε εργαλεία στη δημιουργία ταινιών, εστιάζοντας στο «κοινωνικό περιεχόμενο που έχει σημασία». Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε δημιουργικούς κόμβους που μοιράζονται κοινές «γλώσσες μέσων».

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Δημιουργούμε διαδραστικές πλατφόρμες πολλαπλών μέσων που αυξάνουν τη δέσμευση του κοινού και τον κοινωνικό αντίκτυπο, εφαρμόζοντας τη σχεδιαστική σκέψη για κοινωνική καινοτομία, αλληλεγγύη και θετικές αλλαγές. Το κοινό ενθαρρύνεται να αλληλεπιδρά τόσο με το περιεχόμενο όσο και με άλλους χρήστες, δημιουργώντας μια μοναδική κοινωνική μεταβαλλόμενη σύνδεση με την ευάλωτη κοινότητα. Ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους, οι δυνατότητες τέτοιων πλατφορμών είναι τεράστιες!

ΑΫΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ICH

Συμβάλλουμε στη μελέτη, διάχυση, διατήρηση και αναζωογόνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδιαίτερα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Διευκολύνουμε τη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων, εμπειρογνωμόνων, ΜΚΟ, φορέων και οποιουδήποτε άλλου σχετικού κοινωνικού εταίρου.
Παρέχουμε: Απογραφές άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, Σχέδια προστασίας και ειδικές μελέτες, Συμβουλευτική, Δραστηριότητες/υλικά διάχυσης, Προώθηση στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης που περιλαμβάνουν την πολιτιστική κληρονομιά.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Δημιουργούμε εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τη διαπολιτισμική κατανόηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, παράγοντας οπτικοακουστικά μέσα (VR, ντοκιμαντέρ, σποτ), μέσα ενημέρωσης, κοινωνικά καινοτόμες και πολιτιστικές εκδηλώσεις - φεστιβάλ. Προάγουμε την κοινωνική ένταξη, επιτρέποντας σε κοινωνικά ή πολιτιστικά διαφορετικούς ανθρώπους να συναντιούνται και να ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια των ζωντανών εκδηλώσεών μας ή μέσω διαφόρων πλατφορμών και καλλιτεχνικών εκφράσεων.

Οι Συνεργάτες μας

Ενδυνάμωση ευάλωτων κοινοτήτων μέσω συμμετοχικών και καλλιτεχνικών διαδικασιών
για έναν καλύτερο κόσμο
without
https://www.diversityunited.net/wp-content/themes/skudo/
https://www.diversityunited.net/el/
#FF005A
style5
paged
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ
/var/www/diversityunited/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your e-mail
on
off

el